PDOK Viewer

De PDOK Viewer toont u het beeld van PDOK webservices die u wilt gebruiken. U krijgt daarmee vooraf een indruk van het kaartbeeld en de inhoud van de webservices. Doel van deze viewer is om u te laten zien welke webservices door PDOK worden aangeboden en om zo uw keus voor een bepaalde webservice makkelijker te maken.

In de viewer wordt getoond welke geo-informatie beschikbaar is. Deze webservices kunt u vervolgens binnenhalen in uw eigen GIS-applicatie. U kunt dit doen door de gewenste services op te zoeken in het overzicht op de website van PDOK. U kopieert vervolgens de link van de betreffende service naar uw GIS-pakket (bijvoorbeeld het vrij verkrijgbare Quantum GIS).

De viewer toont alle webservices die PDOK ontsluit. Bijna elke webservice is open en vrij beschikbaar voor Fair Use gebruikers. Enkele webservices zijn alleen voor een beperkte doelgroep beschikbaar en bevinden zich in een afgeschermde omgeving (alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers). Behoort u niet tot deze doelgroep, en benadert u een afgeschermde omgeving, dan krijgt u een rood vlak in beeld.

NGR

Meer informatie over de webservices en de data kunt u vinden in het Nationaal Georegister (NGR). U vindt daar bijvoorbeeld actualiteit en omschrijving van de data.

Over PDOK webservices

PDOK stelt webservices beschikbaar van landsdekkende geo-informatie afkomstig van overheden. Deze data komen rechtstreeks bij de bron vandaan, d.w.z. dat overheidsorganisaties bronhouder van deze data zijn. Daardoor zijn de data actueel en betrouwbaar. Bovendien zijn ze door elke afnemer (overheid, bedrijf, particulier) kosteloos te gebruiken.

Partners

PDOK is een samenwerkingsverband van de partners Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Economische Zaken, Kadaster, Rijkswaterstaat en Geonovum. PDOK is in Nederland de centrale portal waarlangs geo-informatie wordt verstrekt.

Contact met PDOK

Alleen aan Basisgebruikers biedt PDOK gebruikersondersteuning. Bent u Basisgebruiker, dan kunt u contact opnemen met het PDOK Klantcontactcenter.

Heron

De PDOK PreviewApp is gebouwd met de Heron Mapping Client.

Servicemenu